Joomla Free Template by FatCow Hosting

Εκκρεμείς μετατάξεις εκπαιδευτικών Ν. 1824/88

Κατηγορία: Γενικά
Δημοσιεύθηκε : Πέμπτη, 16 Απρίλιος 2020

 Με το άρθρο 5 παρ. 7 του Ν. 1824/88 (ΦΕΚ 296 Α') «Ρύθμιση θεμάτων εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 31 παρ.5 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α΄) «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού ?καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις» και το άρθρο 18 παρ. 1 του Ν.4440/2016 (ΦΕΚ224 Α΄) «Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του N. 4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις», δόθηκε η δυνατότητα σε εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης διάφορων κλάδων και ειδικοτήτων να αιτηθούν μετάταξη σε θέσεις κλάδων μόνιμων διοικητικών υπαλλήλων στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με καταληκτική ημερομηνία αίτησης την 31η Ιουλίου 2017.

Προκειμένου η υπηρεσία μας να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την ολοκλήρωση της διαδικασίας υλοποίησης όλων των εκκρεμών ενεργών και εμπρόθεσμων αιτήσεων και καθώς έχει παρέλθει μεγάλο χρονικό διάστημα από την υποβολή τους, παρακαλούμε όπως απευθύνετε πρόσκληση σε όλους τους εκπαιδευτικούς που υπάγονται στις οικείες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, να δηλώσουν ανανέωση ενδιαφέροντος για τη μετάταξή τους βάσει της ως άνω νομοθεσίας.

Συνημμένα:

Πασχαλινές Ευχές

Κατηγορία: Γενικά
Δημοσιεύθηκε : Τρίτη, 14 Απρίλιος 2020

Pasxa 2020

Δυνατότητα Υλοποίησης Προγραμμάτων Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

Κατηγορία: Γενικά
Δημοσιεύθηκε : Τρίτη, 14 Απρίλιος 2020

 Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με θέμα: «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (ΦΕΚ 84/τ. Α?/13.4.2020), οι εκπαιδευτικοί δύνανται να παρέχουν εξ' αποστάσεως εκπαίδευση στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση κατά τη διάρκεια των διακοπών του Πάσχα, με εξαίρεση το χρονικό διάστημα από την Μεγάλη Τετάρτη 15/04/2020 έως και την Τρίτη του Πάσχα 21/04/2020, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων και ειδικά για το σχολικό έτος 2019-2020.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.                                        

ΕΕΠΕΚ: 1ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Ηλεκτρονικής Αίθουσας Ασύγχρονης Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

Κατηγορία: Γενικά
Δημοσιεύθηκε : Δευτέρα, 13 Απρίλιος 2020

Συμμεριζόμενη την αξιέπαινη προσπάθεια των Ελλήνων εκπαιδευτικών την περίοδο της πρωτοφανούς κρίσης υγείας που διανύουμε και αντιλαμβανόμενη το πλήθος και τη σημασία των καινοτόμων δράσεων και προσεγγίσεων που υλοποιούνται όλο αυτό το διάστημα, η Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (Ε.Ε.Π.Ε.Κ), στο πλαίσιο των δράσεων διάχυσης της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας προς την Εκπαιδευτική Κοινότητα, βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσει πως προκηρύσσει τον:

1ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ηλεκτρονικής Αίθουσας Ασύγχρονης Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

Βασικός σκοπός του διαγωνισμού αποτελεί η διάχυση και η επιβράβευση κάθε καινοτόμας προσπάθειας και δράσης των Ελλήνων Εκπαιδευτικών, που αποσκοπεί στη διατήρηση της διαπροσωπικής επικοινωνίας μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών μέσω διαδικασιών ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, την επανάληψη και εμπέδωση της ύλης, αλλά και γενικότερα στην επίτευξη των στόχων της εξ αποστάσεως διδασκαλίας.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλοι οι εκπαιδευτικοί, όλων των ειδικοτήτων, όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης (Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια, ΑΕΙ), ανεξαρτήτως καθεστώτος εργασίας (Μόνιμοι, Αναπληρωτές, Ωρομίσθιοι, Αδιόριστοι) Δημόσιας & Ιδιωτικής Εκπαίδευσης που είναι (ή επιθυμούν να γίνουν) μέλη της ΕΕΠΕΚ (για να γίνετε μέλη της ΕΕΠΕΚ μπείτε στο https://www.eepek.gr/el/enosi/eggrafi-stin-enosi ).

Κάθε εκπαιδευτικός έχει δικαίωμα να υποβάλλει μόνο μια (1) αίτηση συμμετοχής, σε οποιαδήποτε από τις παρακάτω τρεις κατηγορίες:

 • Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
 • Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
 • Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Δηλώσεις συμμετοχής:  https://forms.gle/tNpKfH8ZTWybTjmg9


Μπορείτε να κάνετε την αίτησή σας το αργότερο μέχρι 31 Μαΐου 2020.

Βασική προϋπόθεση είναι να χρησιμοποιεί ή να έχει χρησιμοποιήσει μια Ηλεκτρονική Αίθουσα Ασύγχρονης Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης που έχει φτιάξει ο ίδιος για τη διδασκαλία κάποιου ή κάποιων εκ των μαθημάτων του, σε οποιοδήποτε εκπαιδευτικό περιβάλλον δημιουργίας ηλεκτρονικών αιθουσών (Ε-class, e-me, Edmodo, Moodle κ.ά.).

Τα κριτήρια σύμφωνα με τα οποία θα αξιολογηθούν οι Ηλεκτρονικές Αίθουσες είναι:

 • Η οργάνωση της μαθησιακής διαδικασίας & η επικοινωνία με τους μαθητές (Ενημέρωση, παρουσίαση - εμπέδωση - ανακεφαλαίωση υλικού, επικοινωνία - διάδραση με τους μαθητές κ.λπ.) (10 βαθμοί)
 • Η Αξιοποίηση υπαρχόντων μαθησιακών πόρων (φωτόδεντρο, Ψηφιακό Σχολείο, Διαδραστικά βιβλία, διδακτικά σενάρια Αισώπου, Προσομοιώσεις κ.λπ.) (10 βαθμοί)
 • Η πληρότητα της ηλεκτρονικής αίθουσας (ανακοινώσεις, υλικό, ασκήσεις, φόρουμ, υλικό περεταίρω μελέτης, ερωτηματολόγιο αξιολόγησης μαθήματος, κ.λπ.) (10 βαθμοί)
 • Η ποικιλομορφία και καταλληλότητα του εκπαιδευτικού υλικού (Αρχεία κειμένου, παρουσιάσεις, εικόνες, βίντεο, υπερσύνδεσμοι, κ.λπ) (10 βαθμοί)
 • Οι μέθοδοι αξιολόγησης ? ανατροφοδότησης των μαθητών (Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, σωστού λάθους, συμπλήρωσης κενών, ανοικτές ρωτήσεις, ανάθεση εργασιών, feedback, κ.λπ.) (10 βαθμοί)

Οι αιτήσεις που θα υποβληθούν, θα αξιολογηθούν από σώμα έμπειρων κριτών αυξημένων προσόντων με ειδίκευση και πολυετή εμπειρία σε θέματα Ασύγχρονης εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης, το οποίο θα συσταθεί για τις ανάγκες αυτού του Διαγωνισμού, με ευθύνη της Επιτροπής Επιμόρφωσης της ΕΕΠΕΚ.
Κάθε Ηλεκτρονική αίθουσα θα αξιολογείται σε 50βαθμη κλίμακα από 2 κριτές, και το άθροισμα των 2 βαθμολογιών (με άριστα το 100) θα αποτελεί την τελική βαθμολογία της κάθε Ηλεκτρονικής Αίθουσας.

Η ανάθεση και η αξιολόγηση κάθε Ηλεκτρονικής Αίθουσας από τους 2 κριτές θα ξεκινήσει μετά την 1η Ιουνίου 2020, προκειμένου μέχρι τότε οι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί να έχουν τον απαραίτητο χρόνο να τη διαμορφώσουν, να τη χρησιμοποιήσουν, και να τη βελτιώσουν κατά βούληση. Η ανακοίνωση των διακριθέντων αναμένεται να γίνει μετά την 1η Σεπτεμβρίου 2020.

Η ανακοίνωση των διακριθέντων (3 βραβεία για κάθε κατηγορία) θα γίνει με τους εξής τρόπους:

 • Με ανάρτηση στη σελίδα της ΕΕΠΕΚ ( www.eepek.gr ).
  ? Με αποστολή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στις σχολικές μονάδες όλης της χώρας και στα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα.
  ? Με ανάρτηση στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.
  ? Με δημοσίευση στα Εκπαιδευτικά Ηλεκτρονικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.

Επιπλέον, σε κάθε υποψήφιο ξεχωριστά, θα σταλεί προσωπικό e-mail με το προσωπικό του αποτέλεσμα και τις επιμέρους βαθμολογίες των κριτηρίων αξιολόγησης.
Οι διακριθέντες από κάθε κατηγορία θα βραβευθούν σε ειδική τελετή που θα πραγματοποιηθεί κατά την επίσημη Τελετή Έναρξης του 6ου Διεθνούς Συνεδρίου για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (https://synedrio.eepek.gr) που θα διεξαχθεί στη Λάρισα, 16-18 Οκτωβρίου 2020.

Τα βραβεία των διακριθέντων (για κάθε κατηγορία) περιλαμβάνουν:

1ο βραβείο: Δωροεπιταγή αξίας 200?, Τιμητική Πλακέτα & Βραβείο Συμμετοχής.
2ο βραβείο: Δωροεπιταγή αξίας 100?, Τιμητική Πλακέτα & Βραβείο Συμμετοχής
3ο βραβείο: Δωροεπιταγή αξίας 50?, Τιμητική Πλακέτα & Βραβείο Συμμετοχής


Σε όλους τους παρευρισκόμενους συμμετέχοντες του διαγωνισμού θα δοθούν Τιμητικά Βραβεία Συμμετοχής.

ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΔΗΛΩΣΕΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ: https://forms.gle/tNpKfH8ZTWybTjmg9

Παράταση ισχύος της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών με αριθμό Δ1α/ΓΠ.οικ. 20021/21.3.20

Κατηγορία: Γενικά
Δημοσιεύθηκε : Δευτέρα, 13 Απρίλιος 2020

  Παράταση ισχύος της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών με αριθμό Δ1α/ΓΠ.οικ. 20021/21.3.2020 (Β ? 956) έως και τις 10.5.2020.

Για να δείτε το ΦΕΚ πατήστε εδώ.

Υλοποίηση Προγραμμάτων Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και Θέματα Διδασκαλίας

Κατηγορία: Γενικά
Δημοσιεύθηκε : Σάββατο, 11 Απρίλιος 2020

  Υλοποίηση Προγραμμάτων Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και Θέματα Διδασκαλίας                                                    

Διευκρινίσεις για την υποβολή αιτήσεων παραίτησης εκπ/κών

Κατηγορία: Γενικά
Δημοσιεύθηκε : Πέμπτη, 09 Απρίλιος 2020

  Σας κοινοποιούμε το με αριθμ. πρωτ. 41410/Ε3/30-03-2020 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σχετικά με Διευκρινίσεις για την υποβολή αιτήσεων παραίτησης εκπ/κών.

Οι αιτήσεις παραίτησης των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης υποβάλλονται από την

1η Απριλίου 2020 ημέρα Τετάρτη έως και την 10η Απριλίου 2020 ημέρα Παρασκευή.

 Για να δείτε το έγγραφο πατήστε εδώ.

Διεύρυνση Δικτύου Σχολικών Βιβλιοθηκών Δημόσιων Δημοτικών Σχολείων

Κατηγορία: Γενικά
Δημοσιεύθηκε : Πέμπτη, 09 Απρίλιος 2020

  Σύμφωνα με την με αριθ. πρωτ. Φ14/22511/Δ1/9-2-2018 (ΦΕΚ Β΄688/28-2-2018) Υπουργική Απόφαση ιδρύθηκε Δίκτυο Σχολικών Βιβλιοθηκών Δημόσιων Δημοτικών Σχολείων. Με την με αριθμ. Πρωτ. Φ.17/47528/Δ1/28-3-2019(ΦΕΚ Β? 1097/2019) εντάχθηκαν στο Δίκτυο επιπλέον 663 Σχολικές Μονάδες το σχολικό έτος 2019-2020. Με την με αριθ. πρωτ. Φ17/72957/Δ1 /8-5-2018 (ΦΕΚ Β΄2563/2-7-2018) Υπουργική Απόφαση είχαν ενταχθεί στο στο Δίκτυο οι πρώτες 913 σχολικές μονάδες το σχολικό έτος 2018-2019.

 Διεύρυνση Δικτύου Σχολικών Βιβλιοθηκών Δημόσιων Δημοτικών Σχολείων

Για να δείτε την αίτηση πατήστε εδώ.

Για να δείτε το υπόδειγμα πατήστε εδώ.

Για να δείτε τον πίνακα πατήστε εδώ.

Πρόσκληση στελέχωσης Επιτροπής Κριτών 6ου Διεθνούς Συνεδρίου για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας

Κατηγορία: Γενικά
Δημοσιεύθηκε : Πέμπτη, 09 Απρίλιος 2020

H Συντονιστική Επιτροπή του 6ου Διεθνούς Συνεδρίου για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας, Λάρισα 16, 17 και 18 Οκτωβρίου 2020 καλούν όλους τους ενδιαφερόμενους, να υποβάλλουν αίτηση για συμμετοχή στο συνέδριο ως κριτές των εργασιών του, μέχρι 31/05/2020 (ένταξη στην Επιτροπή Κριτών).

 1. ΠΡΟΣΟΧΗ: ΔΕΝ απαιτείται να γίνει εγγραφή του κριτή στο συνέδριο, αν δεν το επιθυμεί.
 2. Οι κρίσεις θα υλοποιηθούν κυρίως κατά τον Ιούλιο 2020.
 3. Δεν υπάρχει ασυμβίβαστο μεταξύ κριτή και εισηγητή του συνεδρίου.
 4. Θα δοθεί σχετική βεβαίωση για κάθε εργασία που θα κρίνει ο κάθε κριτής.

Για να υποβάλλετε αίτηση (μπορείτε να δηλώσετε μέχρι 3 θεματικές περιοχές):

επιλέξετε το κουμπί «Αίτηση για κριτής» στην αρχική σελίδα (http://synedrio.eepek.gr/ )

ή από την εφαρμογή (σύστημα) του συνεδρίου: http://synedros.eepek.gr

 1. Αν ήδη έχετε προφίλ στο σύστημα αυτό από προηγούμενο συνέδριο ΔΕΝ πρέπει να δημιουργήσετε άλλο, αλλά απλά να κάνετε ?Είσοδο? με το mail και τον κωδικό σας (αν τον ξεχάσατε, υπάρχει διαδικασία ?Υπενθύμισης?).
 2. Αν είστε νέος χρήστης, τότε αρχικά πρέπει να κάνετε ?Εγγραφή? (δημιουργία προφίλ) δίνοντας το mail και έναν κωδικό (σύμφωνα με τις οδηγίες).

Από την ίδια εφαρμογή (ή και από την ίδια ιστοσελίδα) μπορεί κάποιος να υποβάλει τις εργασίες του προς κρίση.

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο.

Από τη Συντονιστική Επιτροπή

Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης έτους 2020

Κατηγορία: Γενικά
Δημοσιεύθηκε : Τρίτη, 07 Απρίλιος 2020

 Σας ανακοινώνουμε την Απόφαση των Μεταθέσεων εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης έτους 2020. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Περισσότερα Άρθρα...