Joomla Free Template by FatCow Hosting
  • Τα γραφεία της Διεύθυνσης Π.Ε. Β΄Αθήνας στο Μαρούσι, στη Λεωφόρο Κηφισίας 18 & Γκύζη, στο 2ο όροφο.
  • Επικοινωνία με τη Διεύθυνση Π.Ε. Β΄Αθήνας
  • Έντυπα που διατίθενται από τον ιστότοπο της Διεύθυνσης Π.Ε. Β΄Αθήνας
  • Ανακοινώσεις Σχολικών Μονάδων Διεύθυνσης Π.Ε. Β΄Αθήνας
  • Άδειες μονίμων εκπαιδευτικών

Ολοκλήρωση της Διαδικασίας Παραιτήσεων Εκπαιδευτικών από τη Δ/νση Π.Ε. Β΄Αθήνας

Κατηγορία: Ανακοινώσεις Διευθυντή
Δημοσιεύθηκε : Δευτέρα, 30 Ιουνίου 2014

Σύμφωνα με το Νόμο 4151/29-4-2013, παρ. 4, άρθ. 1, η αποστολή των φακέλων των υπό παραίτηση εκπαιδευτικών στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και στα Ταμεία, γίνεται εντός προθεσμίας 2 μηνών από τη δημοσίευση του ΦΕΚ λύσης της υπαλληλικής σχέσης. Στη Δ/νσή μας, ΠΡΙΝ ακόμη από τη δημοσίευση του εν λόγω ΦΕΚ, η διαδικασία αποστολής των φακέλων έχει ΉΔΗ ολοκληρωθεί. Επισυνάπτεται για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων η σχετική κατάσταση που εστάλη από τη Δ/νση μας στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους .


Πολλά συγχαρητήρια αξίζουν στο Τμήμα Συντάξεων και Οικονομικών της  Διεύθυνσής μας, για την γρήγορη ολοκλήρωση της εισαγωγής των δεδομένων συνταξιοδότησης στο λογισμικό σύστημα ΔΑΥΚ και της  επιτυχημένης ολοκλήρωσης της διαδικασίας παραιτήσεων των εκπαιδευτικών.


Ο Δ/ντής Π.Ε. Β΄Αθήνας

 

Πάρις Βεντήρης

 


Ενημέρωση σχετικά με την Εγγραφή Νηπίων/Προνηπίων για το Σχολικό Έτος 2014-2015

Κατηγορία: Ανακοινώσεις Διευθυντή
Δημοσιεύθηκε : Πέμπτη, 19 Ιουνίου 2014

Σας ενημερώνουμε ότι επεξεργαστήκαμε τα στοιχεία που μας αποστείλατε ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής φόρμας και του πίνακα με την κατάσταση εγγραφών που συμπληρώσατε κατά τις προγραμματισμένες συναντήσεις μας, και παρακαλούμε να παρακολουθείτε την ιστοσελίδα μας κατά τη διάρκεια της ημέρας για να ενημερώνεστε από τις σχετικές ανακοινώσεις που θα αναρτηθούν.

 

Σύμφωνα με τα δεδομένα, υπάρχουν οι παρακάτω διαπιστώσεις:

 

(1) Όλες οι αιτήσεις εγγραφής νηπίων γίνονται δεκτές στα Νηπιαγωγεία που επέλεξαν και στα Τμήματα (Κλασσικό-Ολοήμερο) που δήλωσαν, για το σύνολο της Περιφέρειας (πλην ελαχίστων εξαιρέσεων).

 

(2) Όλες οι εγγραφές προνηπίων στα Νηπιαγωγεία εγκρίνονται όπου υπάρχει αντιστοίχιση τμημάτων/οργανικών θέσεων. Σε περίπτωση που οι αιτήσεις βρεθούν περισσότερες, θα ακολουθηθεί η διαδικασία που προβλέπει η σχετική εγκύκλιος, δηλαδή κλήρωση η οποία θα πραγματοποιηθεί την πρώτη εργάσιμη μέρα της καινούργιας σχολικής χρονιάς, εν προκειμένω τη Δευτέρα 1-09-2014.

 

(3) Στα Νηπιαγωγεία, όπου απαιτείται να γίνει συζήτηση και να ληφθούν αποφάσεις από τις Προϊσταμένες από κοινού με τη Δ/νση Εκπ/σης, θα προχωρήσουμε σε συναντήσεις εργασίας, οι οποίες θα λάβουν χώρα στο Παράρτημα της Διεύθυνσης (Δήμητρος 8, Μαρούσι) και για τις οποίες θα ενημερωθείτε προσεχώς από την ιστοσελίδα μας.

 

(4) Σήμερα 19-6-2014 και αύριο 20-6-2014, από τις 18:00 έως τις 21:00, ο Δ/ντής Εκπαίδευσης θα βρίσκεται στο Παράρτημα της Διεύθυνσης (Δήμητρος 8, Μαρούσι) για να δεχτεί τις Προϊσταμένες των Νηπιαγωγείων και να συζητήσει πάνω σε οποιοδήποτε θέμα αφορά στις εγγραφές νηπίων/προνηπίων. Για τον ίδιο σκοπό, θα απαντά και στο τηλέφωνο 210.6148133 τις ίδιες ημέρες και ώρες.

Ανοικτή Πρόσκληση του Διευθυντή Εκπαίδευσης

Κατηγορία: Ανακοινώσεις Διευθυντή
Δημοσιεύθηκε : Τετάρτη, 18 Ιουνίου 2014

Ο Δ/ντής Α/θμιας Εκπ/σης Β' Αθήνας κ. Πάρις Βεντήρης

 

καλεί

 

τους εκπαιδευτικούς που θέλουν και επιθυμούν να συμβάλλουν στην κοινή προσπάθεια για την αναβάθμιση των υπηρεσιών της Εκπαίδευσης επ' ωφελεία των Σχολικών Μονάδων και διαθέτουν πρόσθετες σπουδές στους τομείς της Πληροφορικής ή των Οικονομικών ή της Δημόσιας Διοίκησης ή της Νομικής να υποβάλλουν αίτηση για απόσπαση στη Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Β' Αθήνας. Ενημερωθείτε για την ανοικτή πρόσκληση που απευθύνει ο Δ/ντής Εκπ/σης.

Ανάρτηση Νέας Εγκυκλίου Δ/νσης Π.Ε. Β΄ Αθήνας υπ' αριθμ. πρωτ. Φ.34.1/15/8183/11-6-2014

Κατηγορία: Ανακοινώσεις Διευθυντή
Δημοσιεύθηκε : Παρασκευή, 13 Ιουνίου 2014

Σας πληροφορούμε ότι αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα μας,  στην ενότητα  "Δημοσιεύσεις-> "Εγκύκλιοι Διεύθυνσης", η νέα Εγκύκλιος της Δ/νσης Π.Ε. Β΄ Αθήνας, υπ' αριθμ. πρωτ. Φ.34.1/15/8183/11-6-2014, για την οποία οφείλουν να λάβουν γνώση, ενυπόγραφα, όλοι οι εκπαιδευτικοί, με ευθύνη των Διευθυντών/ντριών των Δημοτικών Σχολείων ή των Προϊσταμένων των Νηπιαγωγείων.

Ανάρτηση Νέας Εγκυκλίου Δ/νσης Π.Ε. Β΄ Αθήνας υπ' αριθμ. πρωτ. Φ. 34.1/14/7567/27-5-2014

Κατηγορία: Ανακοινώσεις Διευθυντή
Δημοσιεύθηκε : Δευτέρα, 02 Ιουνίου 2014

Σας πληροφορούμε ότι αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα μας,  στην ενότητα  "Δημοσιεύσεις-> "Εγκύκλιοι Διεύθυνσης", η νέα Εγκύκλιος της Δ/νσης Π.Ε. Β΄ Αθήνας, υπ' αριθμ. πρωτ. Φ.34.1/14/7567/27-5-2014, για την οποία οφείλουν να λάβουν γνώση, ενυπόγραφα, όλοι οι εκπαιδευτικοί, με ευθύνη των Διευθυντών/ντριών των Δημοτικών Σχολείων ή των Προϊσταμένων των Νηπιαγωγείων.

Η ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Π.Ε Β΄ ΑΘΗΝΑΣ

Κατηγορία: Ανακοινώσεις Διευθυντή
Δημοσιεύθηκε : Τετάρτη, 14 Μαϊος 2014

Ο νέος δημοσιοϋπαλληλικός κώδικας και το πειθαρχικό δίκαιο έχουν οδηγήσει την εκπαίδευση σε ομηρία, τους εκπαιδευτικούς σε απαξίωση και τα στελέχη σε πειθαρχικές ανακρίσεις. Ακυρώνεται ο ρόλος του σχολείου το οποίο μετατρέπεται από εργαστήριο μάθησης και δημιουργικής κοινωνικοποίησης, σε άχρωμο και άνευρο δημοσιοϋπαλληλικό οργανισμό. Η κοινωνική αγανάκτηση και ο θυμός των πολιτών δεν μπορεί να μετατρέπει τους γονείς σε διώκτες των εκπαιδευτικών. Όλοι αναγνωρίζουν τη συνέπεια και τη ψυχή που καταθέτουν οι εκπαιδευτικοί κάτω από αντίξοες συνθήκες για να συνεχίσουν να υπερασπίζουν την ποιότητα στη δημόσια και δωρεάν εκπαίδευση. Το 6ο Δημοτικό Σχολείο Αγίας Παρασκευής είναι μια ακόμη απόδειξη της βιαιότητας που ασκείται στους εκπαιδευτικούς. Όλοι μας πρέπει να δώσουμε τη μάχη αλληλέγγυα με όποιο κόστος και σε όποια θέση και αν βρισκόμαστε. Εμείς στη Β΄ Αθήνας δίνουμε καθημερινά τη μάχη για τη λειτουργία των σχολείων μας και την ασφάλεια των μαθητών μας και θέλουμε να μας αφήσουν ήσυχους να συνεχίσουμε τη δουλειά μας!!!!!!!!!!!!!!

 

Ο Διευθυντής Π.Ε. Β΄Αθήνας


Πάρις Βεντήρης

 

Συνημμένα, σας παραθέτουμε την ανακοίνωση της Δ.Ο.Ε. σχετικά με την επιστολή του Διευθυντή Π.Ε. Β΄Αθήνας

Ανάρτηση Νέας Εγκυκλίου Δ/νσης Π.Ε. Β΄ Αθήνας υπ' αριθμ. πρωτ. Φ. 34.1/13/6713/08-5-2014

Κατηγορία: Ανακοινώσεις Διευθυντή
Δημοσιεύθηκε : Πέμπτη, 08 Μαϊος 2014

Σας πληροφορούμε ότι αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα μας,  στην ενότητα  "Δημοσιεύσεις-> "Εγκύκλιοι Διεύθυνσης", η νέα Εγκύκλιος της Δ/νσης Π.Ε. Β΄ Αθήνας, υπ' αριθμ. πρωτ. Φ.34.1/13/6713/08-5-2014, για την οποία οφείλουν να λάβουν γνώση, ενυπόγραφα, όλοι οι εκπαιδευτικοί, με ευθύνη των Διευθυντών/ντριών των Δημοτικών Σχολείων ή των Προϊσταμένων των Νηπιαγωγείων.

Ανάρτηση Νέας Εγκυκλίου Δ/νσης Π.Ε. Β΄ Αθήνας υπ' αριθμ. πρωτ. Φ.34.1/12/6120/29-04-2014

Κατηγορία: Ανακοινώσεις Διευθυντή
Δημοσιεύθηκε : Τετάρτη, 30 Απριλίου 2014

Σας πληροφορούμε ότι αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα μας,  στην ενότητα  "Δημοσιεύσεις-> "Εγκύκλιοι Διεύθυνσης", η νέα Εγκύκλιος της Δ/νσης Π.Ε. Β΄ Αθήνας, υπ' αριθμ. πρωτ. Φ.34.1/12/6120/29-04-2014, για την οποία οφείλουν να λάβουν γνώση, ενυπόγραφα, όλοι οι εκπαιδευτικοί, με ευθύνη των Διευθυντών/ντριών των Δημοτικών Σχολείων ή των Προϊσταμένων των Νηπιαγωγείων.

Ανάρτηση Νέας Εγκυκλίου Δ/νσης Π.Ε. Β΄ Αθήνας υπ' αριθμ. πρωτ. Φ.34.1/11/5158/4-4-2014

Κατηγορία: Ανακοινώσεις Διευθυντή
Δημοσιεύθηκε : Δευτέρα, 07 Απριλίου 2014

Σας πληροφορούμε ότι αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα μας,  στην ενότητα  "Δημοσιεύσεις-> "Εγκύκλιοι Διεύθυνσης", η νέα Εγκύκλιος της Δ/νσης Π.Ε. Β΄ Αθήνας, υπ' αριθμ. πρωτ. Φ.34.1/11/5158/4-4-2014, για την οποία οφείλουν να λάβουν γνώση, ενυπόγραφα, όλοι οι εκπαιδευτικοί, με ευθύνη των Διευθυντών/ντριών των Δημοτικών Σχολείων ή των Προϊσταμένων των Νηπιαγωγείων.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Πλήρωση της Κενούμενης Θέσης Προϊσταμένου Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Π.Ε. Β΄ Αθήνας

Κατηγορία: Ανακοινώσεις Διευθυντή
Δημοσιεύθηκε : Πέμπτη, 27 Μαρτίου 2014

Σύμφωνα με το υπ'αριθμ. Φ.11.4/4605/26-03-2014 έγγραφο του Δ/ντή Π.Ε. Β' Αθήνας, καλούνται οι εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων των κλάδων που υπηρετούν στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και πληρούν τις προϋποθέσεις των παραπάνω διατάξεων του νόμου, εφόσον το επιθυμούν, να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής για τη θέση Προϊσταμένου του Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Π.Ε. Β΄ Αθήνας, με θητεία ως 31-7-2015 και

 

να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά τη φόρμα «Αίτηση - Στοιχεία Υποψηφίου Προϊσταμένου Εκπαιδευτικών Θεμάτων» στο διαδίκτυο, στο σύνδεσμο:

http://www.dipevath.gr/index.php?option=com_forme&fid=21

από την Τετάρτη 26-03-2014 έως και την Παρασκευή 04-04-2014 και ώρα 12:00.

 

να αποστείλουν ταχυδρομικώς το φάκελο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πιστοποιούν τις προϋποθέσεις και τα προσόντα που επικαλούνται στην αίτηση καθώς και το αναλυτικό βιογραφικό τους σημείωμα, στη Γραμματεία του ΠΥΣΠΕ Β΄ Αθήνας (Μεσογείων 448, Αγία Παρασκευή, 3ος όροφος), το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 28 Απριλίου 2014.

 

 

Επισυναπτόμενα:

Προκήρυξη θέσης Προϊσταμένου Εκπ/κών Θεμάτων Β' Αθήνας

Εγκύκλιος ΥΠΔΒΜΘ: "Επιλογή Προϊσταμένων των Τμημάτων Εκπ/κών Θεμάτων Δ/νσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης"

Ανάρτηση Νέας Εγκυκλίου Δ/νσης Π.Ε. Β΄ Αθήνας υπ' αριθμ. πρωτ. Φ. 34.1/10/4130/18-03-2014

Κατηγορία: Ανακοινώσεις Διευθυντή
Δημοσιεύθηκε : Παρασκευή, 21 Μαρτίου 2014

Σας πληροφορούμε ότι αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα μας,  στην ενότητα  "Δημοσιεύσεις-> "Εγκύκλιοι Διεύθυνσης", η νέα Εγκύκλιος της Δ/νσης Π.Ε. Β΄ Αθήνας, υπ' αριθμ. πρωτ. Φ.34.1/16/5334/13-05-2013, για την οποία οφείλουν να λάβουν γνώση, ενυπόγραφα, όλοι οι εκπαιδευτικοί, με ευθύνη των Διευθυντών/ντριών των Δημοτικών Σχολείων ή των Προϊσταμένων των Νηπιαγωγείων.

Eκδήλωση στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολυμερούς Σχολικής Σύμπραξης Comenius, 5ο Χέλμειο Δ.Σ. Αγ. Παρασκευής

Κατηγορία: Ανακοινώσεις Διευθυντή
Δημοσιεύθηκε : Πέμπτη, 06 Μαρτίου 2014

Την Τρίτη 4 Μαρτίου, κατόπιν πρόσκλησης της Διευθύντριας του 5ου (Χέλμειου) Δ.Σ. Αγίας Παρασκευής κ. Χαράς Μπούτα, παρακολουθήσαμε στο θέατρο του Αμερικανικού Κολεγίου στην Αγία Παρασκευή, την εκδήλωση με τίτλο "FESTIVALS: FivE senSes To lIVe unforgettAbLe adventureS" που διοργάνωσε το σχολείο, στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο ομώνυμο Πρόγραμμα Σχολικών Συμπράξεων Comenius.

Θα θέλαμε να δώσουμε συγχαρητήρια στους μαθητές και στις μαθήτριες του σχολείου, στη Διευθύντρια κ. Μπούτα, που είναι και συντονίστρια του προγράμματος και στους/στις εκπαιδευτικούς του σχολείου, για την πολύ ωραία εκδήλωση που ανέδειξε τον πολιτισμό και τις παραδόσεις της χώρας μας, αλλά μας έφερε και σε γνωριμία με την εκπαίδευση, τον πολιτισμό και τις παραδόσεις και των υπόλοιπων συμμετεχουσών χωρών. Ιδιαίτερη εντύπωση μας έκανε η παρουσίαση του σχολείου από τη Δημοκρατία της Ιρλανδίας, καθώς εστίασε και στην αξιοποίηση των σχολικών κήπων στην καθημερινή σχολική πρακτική. Περισσότερα στο αναλυτικό φωτορεπορτάζ στη σχετική ανάρτηση στο δικτυακό τόπο http://www.aparaskevi-images.gr/

Στο παρακάτω βίντεο, παρακολουθείστε την ομιλία του κ. Π. Βεντήρη, Δ/ντή Π.Ε. Β΄Αθήνας, με διερμηνέα την εκπαιδευτικό, κ. Λουκία Δαμιανίδου:

Για το βίντεο, πατήστε στην εικόνα

Ορκωμοσία Εκπαιδευτικών στη Δ/νση Π.Ε. Β΄Αθήνας

Κατηγορία: Ανακοινώσεις Διευθυντή
Δημοσιεύθηκε : Πέμπτη, 27 Φεβρουαρίου 2014

Με ξεχωριστή συγκίνηση και ιδιαίτερη χαρά, σήμερα παρουσιάστηκαν και ορκίστηκαν στη Διεύθυνσή μας τέσσερις νηπιαγωγοί και μια δασκάλα. Τους ευχόμαστε καλή σταδιοδρομία και κάθε επιτυχία στο έργο τους.

orkomwsia1
orkomwsia2
orkomwsia1
orkomwsia2
1/2 
start stop bwd fwd

Συνέντευξη του Πρόεδρου της Συντονιστικής Επιτροπής του Παρατηρητηρίου στο ραδιοφωνικό σταθμό Real Fm

Κατηγορία: Ανακοινώσεις Διευθυντή
Δημοσιεύθηκε : Παρασκευή, 14 Φεβρουαρίου 2014

Το 10% των μαθητών πέφτουν θύματα ενδοσχολικής βίας σύμφωνα με επίσημη μελέτη. Τα αγόρια εμπλέκονται πιο συχνά σε σχέση με τα κορίτσια, σε αναλογία 3 προς 1, ενώ οι θύτες ξεπερνούν το 5% του συνόλου των μαθητών. Η κατάσταση που επικρατεί στην κοινωνία είναι μία από τις αιτίες που οι ανήλικες ασκούν βία αναφέρει στο ραδιοφωνικό σταθμό Real Fm, ο Πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής του Παρατηρητηρίου για την Πρόληψη της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού, κ. Πάρις Βεντήρης.

 

Ακούστε όλη τη συνέντευξη που έδωσε στον παραπάνω ραδιοφωνικό σταθμό στις 13-2-2014:

 

Συνάντηση Π. Βεντήρη - Ε. Ράπτη

Κατηγορία: Ανακοινώσεις Διευθυντή
Δημοσιεύθηκε : Πέμπτη, 13 Φεβρουαρίου 2014

ΠΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗΗ βουλευτής κ. Έλενα Ράπτη, εκπρόσωπος της Βουλής και υπεύθυνη για την προώθηση της καμπάνιας για τη σεξουαλική παρενόχληση στα σχολεία και ο Πρόεδρος του Παρατηρητηρίου για την Πρόληψη της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού, κ. Πάρις Βεντήρης, συμφώνησαν να προχωρήσουν σε κοινή δράση και παρέμβαση με εκδηλώσεις στις 13 Περιφέρειες της Ελλάδας.

Διαβάστε περισσότερα πατώντας εδώ.

Νέα Έρευνα για την Ενδοσχολική Βία

Κατηγορία: Ανακοινώσεις Διευθυντή
Δημοσιεύθηκε : Τετάρτη, 12 Φεβρουαρίου 2014

Το Παρατηρητήριο Ενδοσχολικής Βίας που εδρεύει στο Υ.ΠΑΙ.Θ. με τις οδηγίες του αρμόδιου Υφυπουργού κ.Κεδίκογλου Συμεών έχει προχωρήσει στην αποκεντρωμένη δράση του με την εθελοντική συμμετοχή της εκπαιδευτικής κοινότητας, της αυτοδιοίκησης και των κοινωνών φορέων κατά περιοχή.

 

Υπάρχουν 13 Συντονιστές δράσης σε συνεργασία με τους Περιφερειακούς Διευθυντές για την πρόληψη και την αντιμετώπιση του φαινόμενου της Ενδοσχολικής Βίας, οι οποίοι με τα αντίστοιχα δίκτυα στις 116 Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τους Σχολικούς Συμβούλους και τους Υπεύθυνους Αγωγής Υγείας της χώρας, καταγράφουν, ευαισθητοποιούν και αντιμετωπίζουν τα προβλήματα με επιστημονικό τρόπο και καλές πρακτικές. Η ιστοσελίδα http://paratiritirio.minedu.gov μπορεί να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο πληροφοριών και ενημέρωσης.

 

Διαβάστε το σχετικό άρθρο στην εφημερίδα "Το Έθνος" πατώντας εδώ.

Από τη Μυθολογία στο Διάστημα - Διεθνές Θεματικό Δίκτυο Εκπαίδευσης για την Αειφορία (Περιβαλλοντικής & Πολιτιστικής Εκπαίδευσης)