Joomla Free Template by FatCow Hosting

Απόφαση προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των σχολικών μονάδων

Κατηγορία: Γενικά
Δημοσιεύθηκε : Τετάρτη, 11 Μάρτιος 2020

 Σας κοινοποιούμε το υπ' αριθμ. 783/10-3-2020 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως σχετικά με την επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών, νηπιαγωγείων, σχολικών μονάδων, ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, κέντρων ξένων γλωσσών, φροντιστηρίων και πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών, φορέων και ιδρυμάτων, δημοσίων και ιδιωτικών, κάθε τύπου και βαθμού της χώρας για το χρονικό διάστημα από 11.3.2020 έως και 24.3.2020.

Για να δείτε την απόφαση πατήστε εδώ.

Ενημέρωση εκπαιδευτικών

Κατηγορία: Γενικά
Δημοσιεύθηκε : Τετάρτη, 11 Μάρτιος 2020

 Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στη Β? Αθήνας, για την περίοδο των 14 ημερών κατά την οποία δεν θα λειτουργούν οι σχολικές μονάδες, να επικοινωνούν τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά και όχι με φυσική παρουσία στη διεύθυνση για οποιοδήποτε θέμα τους απασχολεί.

Ενημέρωση σχετικά με την λειτουργία των σχολικών και διοικητικών μονάδων

Κατηγορία: Γενικά
Δημοσιεύθηκε : Τετάρτη, 11 Μάρτιος 2020

 Μετά την σημερνή ενημέρωση από την Περιφερειακή Δ/νση Εκπαίδευσης Αττικής σας ανακοινώνουμε τα ακόλουθα:

Οι διευθυντές  των Δημοτικών σχολείων και οι προιστάμενοι-ες των νηπιαγωγείων παραμένουν στο σχολείο τους παρέχοντας κάθε σχετική ενημέρωση στους γονείς και είναι σε επικοινωνία με τις Δημοτικές αρχές για κάθε σχετικό θέμα.

Οι εκπαιδευτικοί που έχουν διατεθεί στα σχολεία για διοικητικό έργο, παρουσιάζονται κανονικά στο σχολείο τους.

Οι ασκούντες διδακτικό έργο (μόνιμοι κ αναπληρωτές εκπαιδευτικοί) δεν προσέρχονται στο σχολείο.

Οι υπηρεσίες ΔΠΕ, ΔΔΕ, ΠΕΚΕΣ, ΚΕΣΥ, ΚΠΕ λειτουργούν κανονικά.

Ενημέρωση γονέων/κηδεμόνων για την πρόοδο των μαθητών ?βαθμολογία β? τριμήνου

Κατηγορία: Γενικά
Δημοσιεύθηκε : Τρίτη, 10 Μάρτιος 2020

 Αναφορικά με την ενημέρωση των γονέων/κηδεμόνων για την πρόοδο των τέκνων τους και την επίδοση βαθμολογίας β? τριμήνου (άρθρο 14, παρ.4, του Π.Δ. 79/17 ΦΕΚ 109Α?) στις σχολικές μονάδες Α/θμιας Εκπ/σης και λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές οδηγίες του ΕΟΔΥ για αποφυγή μαζικών συγκεντρώσεων/συναθροίσεων σε κλειστό χώρο, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, με συγχρωτισμό μαθητών/τριών, γονέων/κηδεμόνων και εκπαιδευτικού προσωπικού, σας ενημερώνουμε τα εξής:

Πρόσκληση σε Συνεδρίαση του Διευρυμένου ΠΥΣΠΕ (12-03-2020)

Κατηγορία: Γενικά
Δημοσιεύθηκε : Τρίτη, 10 Μάρτιος 2020

 Παρακαλούμε, όπως προσέλθετε στα Γραφεία της Διεύθυνσης Π.Ε. Β΄ Αθήνας στο Μαρούσι Αττικής ( Κηφισίας 20 ? 2ος όροφος ) στις 12 Μαρτίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 (π.μ.) προκειμένου να ενημερωθείτε επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και στη συνέχεια να λάβετε μέρος στη συνεδρίαση του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Επιλογής στελεχών σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Π.Ε. Β΄ Αθήνας που θα ακολουθήσει.

Oδηγίες σχετικά με τα μέτρα πρόληψης κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στις Σχολικές Μονάδες και φορείς που προσφέρουν εκπαιδευτικές υπηρεσίες

Κατηγορία: Γενικά
Δημοσιεύθηκε : Τρίτη, 10 Μάρτιος 2020
 Η παρούσα εγκύκλιος έχει ως σκοπό την ενημέρωση των εκπαιδευτικών, όλων των εργαζομένων και των μαθητών των σχολείων Α΄βάθμιας και Β΄βάθμιας εκπαίδευσης, όλων των Φροντιστηρίων και γενικότερα των πάσης φύσεως εκπαιδευτικών μονάδων της χώρας σε ό,τι αφορά τα συμπτώματα του κορωνοϊού COVID-19, τις απαραίτητες ενέργειες σε περίπτωση εμφάνισης κρούσματος και τα προληπτικά μέτρα κατά της διασποράς του ιού.

Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων υποψηφίων διδασκόντων στην Υποστήριξη Πιστοποίησης μαθητών Γ΄ τάξης Γυμνασίου για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής ΚΠπ, σχολικό έτος 2019-2020

Κατηγορία: Γενικά
Δημοσιεύθηκε : Δευτέρα, 09 Μάρτιος 2020

Σας υπενθυμίζουμε ότι με την αριθμ 30239/Δ2/28-02-2020 (ΑΔΑ:ΩΝΙΥ46ΜΤΛΗ-Ι9Ο) απόφαση της Υφυπουργού Σ. Ζαχαράκη (επισυνάπτεται) καλούνται οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ86 οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στους κυρωμένους ενιαίους πίνακες αναπληρωτών γενικής εκπαίδευσης σχολικού έτους 2018-2019, οι οποίοι παραμένουν σε ισχύ σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 131407/Ε1/24.08.2019 Υ.Α. (Β΄ 3283, ΑΔΑ: 6Α0Ε4653ΠΣ-Ε66) και επιθυμούν να απασχοληθούν ως διδάσκοντες στην Υποστήριξη Πιστοποίησης για το Κρατικό Πιστοποιητικό Πληροφορικής για το σχολικό έτος 2019-2020, με αμοιβές που αντιστοιχούν σε εκείνες των ωρομισθίων εκπαιδευτικών, να υποβάλουν την ηλεκτρονική αίτηση μέσω του ακόλουθου συνδέσμου https://schools.espa.minedu.gov.gr/kpp  από 03 Μαρτίου 2020 μέχρι και 10 Μαρτίου 2020 και ώρα 15:00.  

Από την παρούσα διαδικασία εξαιρούνται όσοι έχουν ήδη προσληφθεί ως αναπληρωτές (πλήρους ή μειωμένου ωραρίου) κατά το τρέχον σχολικό έτος. Σε αυτούς συμπεριλαμβάνονται όσοι, κατόπιν πρόσληψης, για οποιονδήποτε λόγο δεν έχουν αναλάβει υπηρεσία ή έχουν παραιτηθεί, καθώς και εκείνοι των οποίων η πρόσληψη έχει ανακληθεί.

Επισημαίνεται ότι κάθε εκπαιδευτικός μπορεί να απασχοληθεί σε περισσότερα από ένα τμήματα Υποστήριξης Πιστοποίησης ΚΠπ και σε περισσότερες από μια σχολικές μονάδες, προκειμένου να καλυφθούν όσο το δυνατόν περισσότερα τμήματα Υποστήριξης.

Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων υποψηφίων διδασκόντων στην Υποστήριξη Πιστοποίησης μαθητών Γ΄ τάξης Γυμνασίου για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής ΚΠπ, σχολικό έτος 2019-2020

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Κατηγορία: Γενικά
Δημοσιεύθηκε : Παρασκευή, 06 Μάρτιος 2020
 Ο Διευθυντής Π.Ε. Β΄Αθήνας ανακοινώνει την αριθ.75/4042/5-3-2020  Απόφαση τοποθέτησης αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΠΕ70, ΠΕ60, ΠΕ05  στα πλαίσια του Έργου  «Πληρωμή Αναπληρωτών και Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών, καθώς και Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΕΠ-ΕΒΠ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» με κωδικό 2014ΣΕ04700000. Παρακαλούνται οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί να παρουσιαστούν  στα σχολεία τοποθέτησης την Παρασκευή 6/3/2020 και να αναλάβουν υπηρεσία.

  Πίνακας τοποθετήσεων εκπαιδευτικών

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ60 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

Κατηγορία: Γενικά
Δημοσιεύθηκε : Παρασκευή, 06 Μάρτιος 2020

 Ο Διευθυντής Π.Ε. Β΄Αθήνας ανακοινώνει την αριθ.74/4041/5-3-2020  Απόφαση τοποθέτησης αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΠΕ60 και ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ  στα πλαίσια της Πράξης «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2019-2020» (ΟΠΣ 5047057). Παρακαλούνται οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί να παρουσιαστούν  στα σχολεία τοποθέτησης την Παρασκευή 6/3/2020 και να αναλάβουν υπηρεσία.

  Πίνακας τοποθετήσεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΠΕ60 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

  Πίνακας τοποθετήσεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

 

Πρόσκληση υποβολής αιτημάτων για έγκριση εκπαιδευτικών προγραμμάτων/δράσεων, εκπαιδευτικού υλικού και μαθητικών διαγωνισμών για το σχολικό έτος 2020-2021

Κατηγορία: Γενικά
Δημοσιεύθηκε : Πέμπτη, 05 Μάρτιος 2020

 Ενόψει του ετήσιου προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου των σχολικών μονάδων, για το σχολικό έτος 2020-2021, η Γενική Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους (εκπαιδευτικούς και πολιτιστικούς φορείς, συλλόγους και επιστημονικές ενώσεις, πανεπιστημιακά ιδρύματα, μουσεία, οργανισμούς, κοινωφελή ιδρύματα, υπουργεία και εποπτευόμενους φορείς τους, ινστιτούτα και ερευνητικά κέντρα, υπηρεσίες, αθλητικές ομοσπονδίες, νοσοκομεία, φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, φορείς που έχουν συνάψει μνημόνιο συνεργασίας με το ΥΠΑΙΘ ή το ΙΕΠ, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ)/ Διακυβερνητικές Οργανώσεις (ΔΚΟ), ιδιωτικούς φορείς με επιστημονική, ερευνητική, εκπαιδευτική δραστηριότητα κ.ά.) οι οποίοι επιθυμούν να υποβάλουν προς έγκριση προτάσεις για (α) εκπαιδευτικά προγράμματα, (β) εκπαιδευτικές δράσεις, (γ) εκπαιδευτικό υλικό και (δ) μαθητικούςδιαγωνισμούς, που απευθύνονται σε μαθητές/τριες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, να προβούν στις παρακάτω ενέργειες: