Joomla Free Template by FatCow Hosting

ekdiloseis4

espa icon2016

PARAITHSEIS ICON

 ORIA SXOLEIWN

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κατηγορία: Γενικά
Δημοσιεύθηκε : Τετάρτη, 25 Μαϊος 2022
Γράφτηκε από τον/την Κώστας Λουλουδάκης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Β' ΑΘΗΝΑΣ

Σας ενημερώνουμε ότι,

Η εξυπηρέτηση των πολιτών θα πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. . Οι πολίτες θα αποστέλλουν τα σχετικά αιτήματά τους στην ως άνω ηλεκτρονική διεύθυνση. Σε επείγουσες περιπτώσεις που θα προκύψει ανάγκη για αυτοπρόσωπη παρουσία, θα πρέπει να προηγείται τηλεφωνική επικοινωνία στα τηλέφωνα: 2132105742, 2132105743, 2132105744, προκειμένου να προγραμματιστεί ραντεβού και αφού η υπηρεσία σταθμίσει το επείγον του θέματος.

Με τους ίδιους ως άνω τρόπους θα ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι για τη διεκπεραίωση της υπόθεσής τους.

Υπενθυμιστικό έγγραφο για τον συντονισμό ενεργειών εν όψει του νέου, τριετούς διαγωνισμού (2022-2025) μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δημόσιων σχολείων Περιφέρειας Αττικής

Κατηγορία: Γενικά
Δημοσιεύθηκε : Παρασκευή, 20 Μαϊος 2022
Γράφτηκε από τον/την Κώστας Λουλουδάκης

 Στο πλαίσιο του νέου διαγωνισμού μεταφοράς μαθητών δημοσίων σχολείων που αφορά τα επόμενα τρία (3) σχολικά έτη(2022-2023, 2023-2024 και 2024-2025), παρακαλούμε για τα εξής:
Α. Οι Διευθύντριες/Διευθυντές-Προϊσταμένες/Προϊστάμενοι των σχολείων που είναι ήδη ενταγμένα στο πρόγραμμα μεταφοράς μαθητών, να επικαιροποιήσουν έως τις 03/06/2022, εάν απαιτείται, τις καταχωρήσεις των υφιστάμενων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα e-student ή να εισάγουν τυχόν νέα δρομολόγια. Εξυπακούεται ότι σχολεία που έχουν ήδη επικαιροποιήσει τις καταχωρήσεις τους ή/και δεν έχουν εν τω μεταξύ προκύψει νέα δεδομένα, δεν απαιτείται να προβούν σε οποιαδήποτε ενέργεια.
Β. Για σχολεία που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα μεταφοράς μαθητών για πρώτη φορά, παρακαλούμε όπως οι Διευθύντριες/Διευθυντές τους προβούν το συντομότερο δυνατό στις ενέργειες που περιγράφονται μέσα στην εγκύκλιο.

Για να δείτε την εγκύκλιο, πατήστε εδώ.

Ανακοινοποίηση στο ορθό - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατάξεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης και ΕΕΠ-ΕΒΠ

Κατηγορία: Γενικά
Δημοσιεύθηκε : Τετάρτη, 18 Μαϊος 2022
Γράφτηκε από τον/την Κώστας Λουλουδάκης

  Σας γνωστοποιούμε, την ανακοινοποίηση στο ορθό ως προς τα κενά κλάδου ΠΕ22 στον πίνακα Β του παραρτήματος 7, της αριθ. πρωτ. 55292/Ε2/16-5-2022 (ΑΔΑ: ΨΥΠΡ46ΜΤΛΗ-ΦΤ2) εγκυκλίου μετατάξεων.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατάξεις εκπαιδευτικών Α/θμιας, Β/θμιας Εκπ/σης και ΕΕΠ-ΕΒΠ σε άλλους εκπαιδευτικούς κλάδους και σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., καθώς και εκπ/κών Α/θμιας Εκπ/σης κλάδων ΠΕ79, ΠΕ08 και ΠΕ91 σε Μουσικά και Καλλιτεχνικά σχολεία

Κατηγορία: Γενικά
Δημοσιεύθηκε : Δευτέρα, 16 Μαϊος 2022
Γράφτηκε από τον/την Κώστας Λουλουδάκης

 Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο της διαδικασίας διενέργειας των μετατάξεων κατά το σχολικό έτος 2022-2023, κ α λ ε ί τους εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, τους εκπαιδευτικούς Α/θμιας Εκπαίδευσης κλάδων ΠΕ79 Μουσικής, ΠΕ08 Καλλιτεχνικών & ΠΕ91 Θεατρικής Αγωγής, καθώς και τα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) να υποβάλουν αιτήσεις μετάταξης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Οδηγίες και κατευθύνσεις για την ίδρυση και λειτουργία Τάξεων Υποδοχής (ΤΥ) ΖΕΠ για το σχολικό έτος 2022-2023 σε δημοτικά σχολεία της χώρας – Α’ Φάση

Κατηγορία: Γενικά
Δημοσιεύθηκε : Δευτέρα, 16 Μαϊος 2022
Γράφτηκε από τον/την Κώστας Λουλουδάκης

 Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ.), στο πλαίσιο των αρχών της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, έχει ως βασική αρχή την προώθηση μέτρων που αποβλέπουν στην άρση των ανισοτήτων και στη διασφάλιση ισότητας ευκαιριών στην εκπαίδευση για όλους τους/τις μαθητές/τριες.

Στο πλαίσιο αυτό ο Νόμος 3879/2010 (ΦΕΚ 163Α/21.09.2010) άρθ. 26 παρ. 1α και 1β εισάγει το θεσμό των Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας. «…Στόχος των Ζ.Ε.Π. είναι η ισότιμη ένταξη όλων των μαθητών στο εκπαιδευτικό σύστημα μέσω της λειτουργίας υποστηρικτικών δράσεων για τη βελτίωση της μαθησιακής επίδοσης, όπως ιδίως η λειτουργία τάξεων υποδοχής,[…] Επιπρόσθετα, ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν την οργάνωση και τη λειτουργία των Ζ.Ε.Π., τη στελέχωσή τους με προσωπικό, την απασχόληση εκπαιδευτικών κατ’ αναλογία του αριθμού των μαθητών που χρήζουν διαφοροποιημένης διδακτικής παρέμβασης και κάθε σχετικό θέμα».

Σας γνωρίζουμε ότι κατά το σχολικό έτος 2022-2023 δίνεται η δυνατότητα στα δημοτικά σχολεία της χώρας να λειτουργήσουν Τάξεις Υποδοχής Ζ.Ε.Π., μέσω συγχρηματοδοτούμενου έργου από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Για να δείτε την εγκύκλιο, πατήστε εδώ.

Ενημέρωση για τροποποίηση της προκήρυξης 2ΕΑ/2022.

Κατηγορία: Γενικά
Δημοσιεύθηκε : Δευτέρα, 16 Μαϊος 2022
Γράφτηκε από τον/την Κώστας Λουλουδάκης

 Σας ενημερώνουμε ότι στο ΦΕΚ 27/τ.ΑΣΕΠ/3-5-2022 δημοσιεύθηκε τροποποίηση της προκήρυξης 2ΕΑ/2022 (ΑΣΕΠ 24) που αφορά στην προσθήκη πρόσθετου προσόντος για την ένταξη στον κλάδο ΠΕ29-Εργασιοθεραπευτών-Εργοθεραπευτών.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Πρόσκληση μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2022-2023.

Κατηγορία: Γενικά
Δημοσιεύθηκε : Δευτέρα, 16 Μαϊος 2022
Γράφτηκε από τον/την Κώστας Λουλουδάκης

 Το Υπουργείo Παιδείας και Θρησκευμάτων καλεί α) τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) που επιθυμούν να αποσπασθούν στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (οργανικές μονάδες Κεντρικής Υπηρεσίας, οργανικές μονάδες Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας), στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στις ανεξάρτητες ή αποκεντρωμένες υπηρεσίες και σε εποπτευόμενα νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου και β) τα μέλη του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) που επιθυμούν να αποσπασθούν στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (οργανικές μονάδες Κεντρικής Υπηρεσίας, οργανικές μονάδες Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας), στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2022-2023 να υποβάλουν αίτηση από 16/05/2022 μέχρι και 20/05/2022.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ

Κατηγορία: Γενικά
Δημοσιεύθηκε : Τετάρτη, 27 Απριλίου 2022
Γράφτηκε από τον/την Κώστας Λουλουδάκης

  Ο Γενικός Γραμματέας επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης, δια βίου μάθησης και νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων κ α λ ε ί τους εν ενεργεία εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις, τα κριτήρια και τους όρους του ν. 4763/2020 (Α΄ 254), της αρ. πρωτ. 71705/Κ1/16.06.2021 (Β΄ 2605) υπουργικής απόφασης και της παρούσας, να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία για την πλήρωση, με επιλογή από 01.09.2022 και με τριετή θητεία.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023

Κατηγορία: Γενικά
Δημοσιεύθηκε : Τετάρτη, 27 Απριλίου 2022
Γράφτηκε από τον/την Κώστας Λουλουδάκης

 Ο Γενικός Γραμματέας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, κατάρτισης, δια βίου μάθησης και νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων κ α λ ε ί μόνιμους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με τουλάχιστον διετή εκπαιδευτική υπηρεσία από το διορισμό τους σε σχολεία Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις, τα κριτήρια και τους όρους του ν.4763/2020 (Α΄254), της αριθμ. Κ1/84836/13-07-2021 υπουργικής απόφασης (Β΄3394) και της παρούσας, να υποβάλουν αίτηση προκειμένου να αποσπαστούν κατά το σχολικό έτος 2022-2023 στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας και τα εκτός έδρας τμήματα αυτών, όπως αναλυτικά εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα της πρόσκλησης.

Πασχαλινές Ευχές

Κατηγορία: Γενικά
Δημοσιεύθηκε : Δευτέρα, 25 Απριλίου 2022
Γράφτηκε από τον/την Κώστας Λουλουδάκης

Πασχαλινή κάρτα 2022

Περισσότερα Άρθρα...